Проведення досліду. 1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки

1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, записати їх технічні характеристики в протокол випробування.

2. Скласти установку для визначення опору послідовної обмотки ватметра, вимкнути вимикачі лампового реостата RР, поставити повзунок дротяного реостата RР¢ у положення, що відповідає найбільшому опору.

3. Після перевірки керівником правильності з’єднань вимкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1, встановити в колі регулювальними реостатами RР, RР¢ струм, близький до номінального струму послідовної обмотки ватметра і, змінюючи опір дротяного реостата RР¢, встановлювати три такі струми, для яких стрілка мілівольтметра була б розташована на поділках шкали з цифрами.

Результати вимірювань слід записати в таблицю:

№ досліду Напруга UХ Проведення досліду. 1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки, мВ Струм І, А Примітка
1 ... 3 Номінальний струм послідовної обмотки ватметра Іном = . . . А

4. Скласти установку для визначення опору паралельної обмотки ватметру, поставити повзунок подільника напруги RP1 у положення, яке забезпечує найменшу напругу на її затискачах.

5. Після перевірки керівником правильності з’єднань вимкнути двополюсний автоматичний вимикач QF1, встановити подільником напруги RP1 три напруги, близькі до номінальної напруги паралельної обмотки ватметра, і записати покази приладів по кожному досліду у таблицю:

№ досліду Напруга U, В Струм ІХ, мА Примітка
1 ... 3 Номінальна напруга паралельної обмотки ватметра Uном = . . . В

6. Виміряти за допомогою лінійного моста постійного струму опір паралельної обмотки ватметру.

Результати, одержані при рівновазі моста, записати в таблицю:

№ досліду Проведення досліду. 1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки Зразковий опір R2, Ом Відношення плечей Вимірювальний опір
1 ... 3 Паралельна обмотка ватметра

7. Виміряти опори послідовної й паралельної обмоток ватметру за допомогою омметру.

Результати відліків по приладу записати в таблицю:

№ досліду Омметр Вимірювальний опір
RX, Ом Границі вимірювання
Послідовна обмотка ватметра
Паралельна обмотка ватметра


documentaamfgnp.html
documentaamfnxx.html
documentaamfvif.html
documentaamgcsn.html
documentaamgkcv.html
Документ Проведення досліду. 1. Ознайомитися з приладами, апаратами і обладнанням експериментальної установки