СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ

Доповідна записка — це письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.

Доповідна записка укладається з ініціативи її автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, що адресуються керівникові вищої організації. Доповідні записки бувають також інформаційного, звітного й ініціативного характеру.

Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним; найкраще поділити його на частини. В кінці подаються чітко сформульовані висновки й пропозиції. Доповідні записки пишуть від руки чи передруковують.

Різновидом доповідної записки є пропозиція. Це документ, в якому СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ особа (установа) висловлює конкретні пропозиції із певних питань. Текст пропозиції містить лише вступ (обґрунтування) та висновки (перелік пропозицій).

Пояснювальна записка — це письмове пояснення ситуації,

що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше порушення дисципліни, невиконання роботи) на вимогу керівника.

Інколи це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту). У такій пояснювальній записці автор обґрунтовує мету, актуальність, новизну певного документа; викладає структуру, зміст та функціональне його призначення.

За формою доповідна, пояснювальна записки та пропозиція близькі й містять такі реквізити:

1 Посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається службова записка.

2 Назва документа.

3 Заголовок.

4 Зміст записки.

5 Посада, прізвище та ініціали СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ особи, яка подає записку, її підпис.

6 Дата складання записки.

Якщо ці документи не виходять за межі установи, то вони можуть оформлятися на звичайному аркуші паперу, а якщо скеровуються до іншої установи, то їх пишуть на бланку і звичайно реєструють.

Зразки службових записок:

Виконавчий відділ Керівникові проекту

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА «Книгоноша»

16.12.2003 № 38-12/43 Стельмах В.А.

Про нарахування преміальних

Офіційна премія, що нараховується виконавчому відділу, становить 1,5% від загальної суми відвантажень. У листопаді місяці нами було відвантажено посилок на суму 74174 грн, отже, премія становить 1112 грн.

Просимо цю суму розподілити й додати до зарплати керівника, пакувальника, завідувача складу, диспетчера і водія.

Керівник виконавчого відділу Л. Матвієнко

_______________________________________________________________________

Директору відділу СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ оброблення та перевезення пошти Гнаткевичу В.П.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

04.01.2004

Про порушення трудової дисципліни

Я не з'явилася 03.01.2004 року на роботу через хворобу. Поштові відправлення «Експрес +1» за 03.01.2004 року переслано 04.01.2004 до м. Ужгорода.

Оператор поштового зв'язку К. Валько


documentaamnukv.html
documentaamobvd.html
documentaamojfl.html
documentaamoqpt.html
documentaamoyab.html
Документ СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ