4. Методологічні основи валеології

1. Валеологія як наука

2. Здоров'я та хвороба

3. Об'єкт валеології

4. Методологічні основи валеології

5. Основні завдання валеології

6. Початок та історія розвитку валеології

7. Дефініції та понятійний апарат

8. Вплив екологічних факторів на здоров'я людини

9. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя

10. Давні холістичні системи

11. Здоров'я та його механізми з позиції системного підходу

12. Класифікація діагностичних моделей

13. Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками

14. Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками

15. Діагностика рівня здоров'я за резервами біоенергетики

16. Поняття про психіку здоров'я, структура психіки

17. Природні особистості психіки

18. Набуті у процесі життя особливості психіки. Вчення про стрес, загальний адаптаційний синдром

19. Механізми психічного та фізіологічного стресу

20. Наслідки стресу

21. Профілактика психічного стресу та корекція його наслідків

22. Сучасні підходи до психічного оздоровлення

23. Фізіологія репродуктивної 4. Методологічні основи валеології системи

24. Статевий цикл людини та статева поведінка

25. Загальне уявлення про репродуктивну здатність, репродуктивний потенціал

26. Фактори формування та збереження репродуктивного здоров'я

27. Статева культура, як передумова репродуктивного здоров'я

28. Венеричні хвороби як фактор ризику репродуктивного здоров'я

29. Залежність здоров'я людини від стану хребта

30. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ

31. Методи загартовування

32. Масаж

33. Їжа та характер харчування

34. Поживні речовини — білки, жири, вуглеводи

35. Вітаміни (від vita — життя)

36. Мінеральні речовини (від minera - - руда)

37. Голодування, фізичні процеси під час голодування

38. Використання голодування з метою оздоровлення

39. Механізм газообміну між повітрям та тканинами організму

40. Регуляція дихання

41. Дихання як спосіб оздоровлення

42. Серце та його функції

43. Будова та функція судин

44. Порушення діяльності серцево-судинної системи та їх запобігання

45. Наркоманія та її розповсюдження

46. Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров 4. Методологічні основи валеології'я, репродуктивну функцію людини

47. Вплив алкоголю на організм людини

48. Вплив паління на організм людини

49. Заходи боротьби з наркоманією

50. Поняття насильницької поведінки, її ознаки та класифікація

51. Агресивність та її природа52. Насильство у сімейних відносинах, насильство проти жінок та дітей

53. Попередження та подолання насильства: міжнародний досвід та роль правоохоронних органів

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentaanapgr.html
documentaanawqz.html
documentaanbebh.html
documentaanbllp.html
documentaanbsvx.html
Документ 4. Методологічні основи валеології