Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину;

8) умовляв виконавця злочину не вчиняти злочин;

9) попередив потерпілого про підготовлюваний проти нього злочин.

Організатор, підбурювач та пособник у разі добровільної відмови виконавця від вчинення злочину підлягають кримінальній відповідальності за (вкажіть найбільш точний варіант відповіді):

1) готування до того злочину, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

2) замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

3) готування до того злочину та замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

4) готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

5) вони також не підлягають кримінальній відповідальності;

6) підлягають кримінальній відповідальності тільки за особливо тяжкий злочин;

7) підлягають кримінальній Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; відповідальності тільки за тяжкий злочин;

8) підлягають кримінальній відповідальності тільки за особливо тяжкий або тяжкий злочин;

9) питання про їхню кримінальну відповідальність вирішується судом в кожному конкретному випадку.

Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності:

1) тільки за тяжкі і особливо тяжкі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією;

2) тільки за ті злочини, які він безпосередньо організував та вчиненням яких керував;

3) за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом;

4) тільки за злочини, передбачені статтями (частинами статей) Особливої частини, в яких вчинення злочину у співучасті є кваліфікуючою ознакою злочину;

5) за сприяння злочинам, які вчинила організована група Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; чи злочинна організація;

6) за безпосередню участь у вчинюваних ним злочинах;

7) тільки за участь у тяжких чи особливо тяжких злочинах;

8) за участь у всіх злочинах, які ним були організовані;

9) за всі особливо тяжкі злочини, вчинені злочинною організацією.

Учасники організованої групи чи злочинної організації (крім організатора організованої групи чи злочинної організації):

1) не звільняються від кримінальної відповідальності за злочини, у підготовці і вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

2) не звільняються від покарання за злочини, у підготовці яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; них;

3) підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці яких вони брали участь, залежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

4) підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

5) підлягають кримінальній відповідальності лише за злочини, у вчиненні яких вони брали участь, залежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.

6) за безпосередню участь у вчинюваних ним злочинах;

7) тільки за участь у тяжких чи особливо тяжких злочинах;

8) за участь у всіх злочинах, які ним були організовані;9) за всі особливо тяжкі злочини, вчинені злочинною Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; організацією.

За законодавчим визначенням злочин визнається таким, що вчинений групою осіб без попередньої змови, якщо:

1) у ньому брали участь 3 і більше виконавців без змови між собою;

2) у ньому брали участь декілька виконавців без попередньої змови між собою;

3) у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців;

4) у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою;

5) у ньому брали участь декілька осіб, які не домовлялись попередньо між собою;

6) його вчинили два суб’єкта злочину;

7) його вчинили два або більше суб’єкта злочину;

8) у ньому брали участь декілька осіб, які досягли віку, з якого може Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; наставати кримінальна відповідальність без попередньої змови між собою;

9) у ньому брали участь не менше трьох осіб – суб’єків злочину.

За визначенням, що міститься в КК України, злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо:

1) його хотіли спільно вчинити дві особи, які заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовились про спільне його вчинення;

2) його вчинили декілька осіб (дві та більше), які до початку злочину домовились про спільне його вчинення;

3) його вчинили двоє або більше суб`єктів злочину, які заздалегідь домовились про його вчинення;

4) його спільно вчинили декілька суб`єктів злочину, які виконували разом об`єктивну сторону злочину, про вчинення якого Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; домовились заздалегідь;

5) його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення;

6) його спільно вчинили дві і більше особи, які заздалегідь домовились діяти спільно і разом вчинити злочин;

7) його спільно вчинили суб`єкти злочину, які до початку виконання злочину домовились про його вчинення;

8) його вчинили декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь домовились спільно вчинити злочин;

9) його вчинили декілька суб’єктів злочину.

Вкажіть варіанти відповідей, в яких вказані ознаки організованої групи:

1) вчинення злочину стійкою групою осіб;

2) в готуванні до вчинення злочину брали участь декілька осіб (3 і більше);

3) в організованій Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; групі особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання;

4) три і більше особи об`єдналися для вчинення злочину (злочинів);

5) в організованій групі особи заздалегідь домовляються про вчинення злочину;

6) в організованій групі особи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи;

7) дії учасників організованої групи спрямовані на вчинення злочинів у майбутньому;

8) дії учасників організованої групи спрямовані на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи;

9) в готуванні або вчиненні злочину брали участь декілька осіб (три і більше).

Вкажіть варіанти відповідей , в яких вказані ознаки злочинної організації:

1) в такій організації обов`язковим є розподіл ролей між співучасниками;

2) це є стійке ієрархічне Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; об`єднання суб`єктів злочину (три і більше), яке зорганізувалися для спільної діяльності;

3) це є стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності;

4) метою такої організації є вчинення злочинів і керівництво злочинною діяльністю інших осіб;

5) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництво чи узгодження злочинних дій чи забезпечення самої злочинної організації і інших злочинних груп;

6) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину;, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп;

7) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб та забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп;

8) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп;

9) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину;, так і інших злочинних груп, а також підтримання зв’язків з міжнародними злочинними угрупуваннями.

Чи може приховування злочину бути співучастю у злочині?

1) так, може;

2) лише злочину невеликої тяжкості;

3) якщо воно було заздалегідь обіцяне;

4) лише переховування злочинів проти основ національної безпеки;

5) лише переховування тяжких злочинів;

6) якщо воно було заздалегідь не обіцяне;

7) лише переховування злочинів, чітко визначених Кримінальним кодексом України;

8) тільки злочинів проти життя і здоров’я особи;

9) тільки особливо тяжких злочинів.

Чи може бути обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин співучастю у злочині?

1) ні, не може;

2) так, може;

3) може, якщо воно заздалегідь було Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину; не обіцяне;

4) може, якщо це було неповідомлення про особливо тяжкий злочин;

5) може, лише за неповідомлення про достовірно відомий злочин;

6) може, якщо це було неповідомлення про тяжкий чи особливо тяжкий злочин;

7) може, якщо це було неповідомлення про тяжкий злочин;

8) може, якщо це було неповідомлення про злочин середньої тяжкості;

9) може, якщо це було неповідомлення про злочин проти основ національної безпеки України;

Стадії вчинення злочину

Стадії вчинення злочину – це:

1) незакінчений злочин;

2) дії особи, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину;

3) етапи розвитку умисного злочинного діяння, які розрізняються за характером вчинюваних особою дій (бездіяльності) і ступенем здійснення злочинного наміру;

4) розвиток об’єктивної сторони злочину Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину;, що складається з різнорідних дій, об’єднаних єдиним умислом;

5) перервані етапи вчинення злочину, за які можливе притягнення до кримінальної відповідальності;

6) етапи розвитку будь-якого злочинного діяння, які розрізняються за ступенем і характером здійснення злочинного наміру;

7) перервані етапи вчинення необережного злочину, за які можливе притягнення до кримінальної відповідальності;

8) етапи вчинення злочину;

9) етапи вчинення умисного злочину.

Вкажіть в яких варіантах відповідей вказані стадії вчинення злочину:

1) придбання зброї для вчинення злочину;


documentaamdvob.html
documentaamecyj.html
documentaamekir.html
documentaamersz.html
documentaamezdh.html
Документ Не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину;